Marktnfo

Dit document is samengesteld om u inzicht te geven in de huidige ontwikkelingen binnen de wereldwijde situa  e die ontstaan is. Hierbij zijn forse prijsverhogingen tot stand gekomen, die ondertussen al behoorlijke impact hebben op onze inkoopprijzen. Alvorens in te gaan op de verschillende drijvers van deze prijsverhogingen, is het van belang de gemeenschappelijke deler hiertussen te benoemen: de disbalans tussen vraag en aanbod!

Grondstofprijzen

De voedselprijzen wereldwijd zijn tot grote hoogte gestegen. Volgens de voedselprijzenindex van de Verenigde Naties (FAO) zorgen met name de slechte oogst ervoor dat de prijzen tot bijna het hoogste niveau in tien jaar stegen. Tussen mei 2020 tot en met augustus 2021 is deze index voor voedselgrondstoffenprijzen met 40 procent gestegen.

Haver

Tijdens het begin van de groeiperiode werd een redelijke oogst voorspeld. Helaas hebben lange periodes van droogte de korrelgrootte aangetast en zware regenval tijdens de oogstperiode heeft delen van het gewas vernietigd. Uiteindelijk was de opbrengst van het gewas 50% minder dan vorig jaar.

Lijnzaad

Boeren plantten dit jaar minder lijnzaad vanwege een focus op andere gewassen. Tijdens het groeiseizoen hadden de overige gewassen last van droogte. De daaropvolgende oogstperiode werd bemoeilijkt door veel regen en op de voet gevolgd door sneeuw, waardoor oogsten haast onmogelijk werd. Hierdoor is er een tekort en dus schaarste.

Sesam

De late oogst en regen in India heeft invloed gehad op de grootte en kwaliteit van de nieuwe oogst. Daarnaast is de oogst uit Zuid-Amerika uitverkocht en de volgende oogst wordt verwacht in februari/maart 2022. De aanvoer uit Ethiopië en Soedan is bijna nul en de oogst van andere landen wordt pas verwacht in december ‘22, januari en februari ‘23. De nieuwe oogst van Nigeria wordt op hoog niveau aangeboden en wordt pas vanaf januari verzonden. Tevens lijdt Nigeria nog steeds onder Covid en kampt met infrastructurele en logistieke problemen.

Boekweit

De prijzen waren al gestegen door een gebrek aan aanbod sinds 2018. Dit jaar zijn de prijzen verder gestegen door de verhoogde vraag en de impact van Corona.

Maïszetmeel

De opbrengst van de oogsten van dit jaar is 15% lager dan vorig jaar. De belangrijkste reden hiervan is de hevige regenval vorige zomer.

Glutenvrij tarwezetmeel

De prijzen waren al gestegen door een gebrek aan aanbod sinds 2018. Dit jaar zijn de prijzen verder gestegen door de verhoogde vraag en de impact van Corona.

Hennepzaad

Net als lijnzaad hebben boeren ervoor gekozen om andere gewassen te zaaien. Tevens heeft het slechte weer ook hier zijn weerslag gehad op de uiteindelijke oogst.

Ontwikkelingen Logistiek

Zeecontainers

Aan het begin van de pandemie vreesden veel bedrijven voor een daling van de consumptie. Uit voorzorg stelden bedrijven daardoor massaal hun orders uit. Ook lag bij verschillende fabrieken de productie tijdelijk stil. Op het moment dat de crisis minder werd, kwamen de bestellingen alsnog. De transportsector heeft het daardoor momenteel gigantisch druk. Waardoor er nu ook een schaarste is aan containers.

Hierdoor zijn de logistieke ketens wereldwijd uit balans geraakt, waardoor prijzen sterk zijn gestegen.

Vrachtwagenchauffeurs

De transport- en logistieke sector kampt met een groot arbeidstekort. Het aantal vacatures voor chauffeurs is de afgelopen maanden toegenomen tot ruim tienduizend, constateert het Sectorinstituut Transport en Logistiek .

Brandstofprijzen

De hogere brandstofprijzen zijn het gevolg van de oplopende olieprijs. Voor een vat Brentolie moest sinds week 5 voor het eerst sinds 2018 meer dan 80 dollar worden betaald. In een jaar tijd zijn de olieprijzen met zo’n 50 procent gestegen.

Wat tevens meespeelt zijn de oplopende prijzen voor energie. Gas en kolen zijn sterk in prijs gestegen en daarmee wordt olie als goed alternatief gezien.

Energieprijzen

De redenen voor de onstuitbare stijging van de elektriciteitsprijzen zijn divers, waarvan de volgende de belangrijkste zijn:

• De Europese Unie heeft de prijs van CO2-emissierechten verhoogd. Dit is een belasting die bedrijven betalen voor het uitstoten van kooldioxide in de atmosfeer. De stijging bedroeg meer dan 100% in een periode van zes maanden en de elektriciteitsmaatschappijen hebben deze stijging doorberekend.

• Stijging van de aardgasprijs. De genoteerde prijs van deze fossiele brandstof is in de zomer van 2021 met 400% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Aangezien het binnen het elektriciteitssysteem wordt gebruikt om aan de vraag te voldoen, drijft dit de prijs van elektriciteit op.

• Verhoogde vraag. De bedrijven herstellen de productieniveaus en zijn weer terug op niveau en vragen meer energie. Bovendien leiden de steeds frequentere perioden van extreme temperaturen, zowel in de zomer als in de winter, tot een hoger verbruik. Met meer vraag en een beperkter aanbod stijgt de prijs van energie.

Stijgende lonen (CAO)

Werkgevers en vakbonden hebben in september relatief sterke loonsverhogingen afgesproken. Tegelijk met het herstel uit de coronacrisis loopt namelijk de inflatie flink op.

Ook is sprake van toenemende krapte op delen van de arbeidsmarkt. Dat zorgt voor “opwaartse druk op de loonafspraken”.

De in september gemaakte loonafspraken zijn met een gemiddelde toename van 2,4 procent de hoogste sinds de coronapandemie.

Verpakkingsmateriaal

De verpakkingsmarkt heeft te kampen met stijgende grondstoffenprijzen. De kosten voor recycling nemen toe, pulpprijzen stijgen en de oudpapiermarkt is booming.

De prijzen van oud papier zijn met 6% tot 10% gestegen. Dit komt ook door een toename van de vraag vanuit de verpakkingsmarkt (kraftliners, testliners) en de stijging van de vraag naar oud papier voor de Aziatisch-Chinese markt.

Daarnaast is er een probleem met het inzamelen van oud papier. Hierdoor komt de stroom van gerecycled papier niet op gang. Al deze ontwikkelingen hebben gezorgd voor een forse verhoging van de prijzen voor papier en karton in het laatste kwartaal van 2020. In 2021 is deze stijging verder doorgezet.

Naast een stijging van de grondstofprijzen stijgt de vraag naar papier enorm. Er worden steeds meer aankopen online gedaan en hier zijn verzendverpakkingen voor nodig. Daarnaast wordt karton steeds vaker als duurzaam alternatief voor kunststof ingezet.

Deze factoren drijven de prijzen van de gerecyclede soorten op en de toenemende vraag zorgt voor oplopende levertijden.